Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
84 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare pentru aprobarea actualizarii Devizului general după încheierea contractelor de achiziţie publică, conform OUG nr.114/2018, INSTRUCTIUNEA ANAP NR.1/2019 şi CAM 2.25% pentru obiectivul de investiţie „INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA TÂRGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2019-09-11
83 / 2019 privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentă la nivelul Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-09-11
82 / 2019 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru comuna Târgu Trotus 2019-09-11
81 / 2019 privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obtinut rezultate deosebite la competitiile şcolare judetene si interjudetene/regionale , organizate in anul scolar 2018-2019 2019-09-11
80 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-09-11
79 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Sabău Dorinel președinte de ședință pentru luna octombrie 2019 2019-09-11
78 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-08-29
77 / 2019 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două imobile care aparţin domeniului privat al comunei Târgu Trotus, judetul Bacau 2019-08-29
76 / 2019 privind aprobarea organizării manifestărilor cultural-artistice “Zilele comunei Târgu Trotuș - 2019 – ediția a II-a” 2019-08-29
75 / 2019 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2019 2019-08-29
74 / 2019 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunea de functionare şi de dezvolatre pentru trimestrul II 2019 2019-08-29
73 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Puluc Vasile președinte de ședință pentru luna septembrie 2019 2019-08-29
72 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare întocmit în vederea concesionării imobilului în suprafaţă de 1330 mp din care teren intravilan arabil 740 mp şi teren extravilan arabil 590 mp, ce aparține domeniului privat al comunei Târgu Trotuș, prin procedura de licitație publică 2019-07-23
71 / 2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închirierie nr.3021 din 12.07.2018, pentru imobilul cu nr.cadastral nr.60507, aparţinand domeniului privat al comunei Târgu Trotuș 2019-07-23
70 / 2019 privind aprobarea Programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor prin dezinsecție, dezinfecție si deratizare pe raza comunei Târgu Trotuş pentru anul 2019 2019-07-23
Înapoi