Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
65 / 2020 Privind aprobarea modalitatii de realizare a serviciilor de proiectare - faza Proiect tehnic, aferente obiectivului,, Construire și dotare Camin Cultural în sat Tg Trotus, comuna Tg Trotus, județul Bacau 2020-07-09
64 / 2020 privind stabilirea contribuției Comunei Targu Trotus, județul Bacău , pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap 2020-06-29
63 / 2020 privind aprobarea unor Regulamente-Cadru referitor la organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru concesionarea,inchirierea sau vanzarea bunurilor imobile apartinand domeniului public/privat proprietate a Comunei Targu Trotus, jud Bacau 2020-06-29
62 / 2020 privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a doamnei JUGARU MARIA, din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcţia publică de executie de consilier, clasa I grad profesional superior, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Tg.Trotuș, judeţul Bacãu 2020-06-29
61 / 2020 privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentă la nivelul Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2020-06-29
60 / 2020 privind desemnarea domnului consilier Dinu Viorel președinte de ședință pentru luna iulie 2020 2020-06-29
59 / 2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: ,,Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Tuta, comuna Tg. Trotus, judetul Bacau’’ 2020-06-11
58 / 2020 privind initierea proiectului de hotarare pentru incheierea executiei bugetare intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul I – 2020 2020-05-28
57 / 2020 privind aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale aferente anului 2021 2020-05-28
56 / 2020 privind aprobarea P.U.Z. și R.L.U.- privind construire locuinta P+M; IMPREJMUIRE TEREN, SAT TUTA, COMUNA TARGU TROTUS, JUDETUL BACAU Beneficiar : POPA CIPRIAN CATALIN 2020-05-28
55 / 2020 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind aprobarea implementării obiectivului de investiție ,, CONSTRUIRE MAGAZIE UTILAJE \'\' si a indicatorilor tehnico economici . 2020-05-28
54 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 2020-05-28
53 / 2020 Privind aprobarea implementării obiectivului de investiție ,,CONSTRUIRE MONUMENT DE CULT (TROITA) IN SAT TUTA, COMUNA TG TROTUS, JUDETUL BACAU ’’ 2020-05-28
52 / 2020 privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a doamnei Andăr Ancuța și a doamnei Chiticaru Simona, din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal în funcţia publică de executie de consilier, clasa I grad profesional superior, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Tg.Trotuș, judeţul Bacãu 2020-05-28
51 / 2020 privind aprobarea atribuirii directe si incheierea contractului de inchiriere pentru suprafata de 2 ha de pajiște, aflata în proprietatea privată a comunei TârguTrotuş, judeţul Bacau, domnului Vacaru Mircea Adrian 2020-05-28
Înapoi