Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
65 / 2017 privind aprobarea asigurării cofinanţării din bugetul local al Comunei Tirgu Trotus și aprobarea Devizului general actualizat la obiectivul de investiţie “Înființare rețea canalizare menajeră în localitatea Viișoara, comuna Tîrgu Trotuș, județul Bacău” 2017-10-10
64 / 2017 pentru acordarea unui mandat special dlui MOISE GELU reprezentantul comunei Tîrgu Trotuș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul 2017-09-28
63 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-09-28
62 / 2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Tirgu Trotuș pentru perioada 2015-2020 2017-09-28
61 / 2017 privind desemnarea reprezentantului Comunei Tîrgu Trotuș în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A. Bacău 2017-09-28
60 / 2017 privind desemnarea d-nei consilier Ababei Carmen președinte de ședință pentru luna octombrie 2017 2017-09-28
59 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-08-23
58 / 2017 privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul II- 2017 2017-08-23
57 / 2017 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2017-08-23
56 / 2017 privind desemnarea d-lui consilier Văcaru Petrea președinte de ședință pentru luna septembrie 2017 2017-08-23
55 / 2017 privind insusirea Raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării imobilului - teren și construcții – rezervor apă, ce aparține domeniului privat al comunei Tîrgu Trotuș, prin procedura de licitație publică 2017-07-27
54 / 2017 privind convocarea adunării proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 2017-07-27
53 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tirgu Trotus 2017-07-27
52 / 2017 RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-07-27
51 / 2017 RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul II- 2017 2017-07-27
Înapoi