Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
66 / 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-09-07
65 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul II- 2018 2018-08-28
64 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor cultural-artistice “Zilele comunei Tîrgu Trotuș - 2018 – ediția a II-a” 2018-08-28
63 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea achizitiei serviciilor juridice de consultanta, asistenta juridica si reprezentare în instanță a Comunei Tîrgu Trotuș 2018-08-28
62 / 2018 privind RESPINGERE Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-08-28
61 / 2018 privind RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Tîrgu Trotuș 2018-08-28
60 / 2018 privind constituirea dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA a unei suprafete de teren de 61 mp domeniul public 2018-08-28
59 / 2018 privind aprobarea modului de transfer al rețelei, a prețului și a contractului aferent pentru obiectivul „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială, localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău” 2018-08-28
58 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău” 2018-08-28
57 / 2018 privind aprobarea realizarii și finanțării investiției „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău 2018-08-28
56 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier Ungureanu Clement președinte de ședință pentru luna septembrie 2018 2018-08-28
55 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea achizitiei serviciilor juridice de consultanta, asistenta juridica si reprezentare în instanță a Comunei Tîrgu Trotuș 2018-08-04
54 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău” 2018-08-04
53 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea realizarii și finanțării investiției „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău 2018-08-04
52 / 2018 privind RESPINGERE Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-08-04
Înapoi