Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
46 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane juridice ( noncasnice) de pe raza unitaţii administrativ teritoriale Târgu Trotuş pentru anul 2019 2019-04-18
45 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2020-2022 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-04-18
44 / 2019 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2019-04-18
43 / 2019 privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz si servitute catre SC ,,DELGAZ GRID\'\' SA, a unei suprafete de teren de 526,4 mp care apartine domeniul public al comunei Targu Trotus, judetul Bacau 2019-04-18
42 / 2019 privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2020 2019-04-18
41 / 2019 privind acordarea premiului în bani în cuantum de 800 lei cuplurilor care vor împlini 50 de ani de casatorie în anul 2019 2019-04-18
40 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2567 din 14.05.2014 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 8,00 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi David Antonel Adrian 2019-04-18
39 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2112 din 28.04.2017 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 6,00 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi Ungureanu Monica 2019-04-18
38 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2592 din 15.05.2014 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 1,87 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi CerneaMihai Andrei 2019-04-18
37 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2588 din 15.05.2014 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 2,00 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi Văcaru Mircea Adrian 2019-04-18
36 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2579 din 15.05.2014 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 8,00 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi Ungureanu Lina 2019-04-18
35 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2647 din 28.05.2014 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 4,00 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi David Anca 2019-04-18
34 / 2019 privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de închiriere nr.2553 din 13.05.2014 având ca obiect închirierea suprafetei de pajişte de 32,20 ha, încheiat între Comuna Târgu Trotuş şi Drăgan Costel 2019-04-18
33 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Mititelu Ionel președinte de ședință pentru luna mai 2019 2019-04-18
32 / 2019 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tg.Trotus 2019-03-28
Înapoi