Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2020 privind ,, Infiintare distributie gaze naturale presiune medie in comuna Târgu Trotus, judetul Bacau’’ 2020-03-30
31 / 2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltării și Administrațieiprin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Construire Cămin Cultural, sat Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș, Județul Bacău,, 2020-03-10
30 / 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire cămin cultural sat Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș, județul Bacău,, 2020-03-10
29 / 2020 privind implementarea proiectului „Construire cămin cultural sat Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș, județul Bacău,, 2020-03-10
28 / 2020 privind aprobarea concesionării serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale în localitațile Targu Trotus, Viisoara si Tuta ,apartinatoare comunei Targu Trotus, judetul Bacau. 2020-03-10
27 / 2020 privind aprobarea initierii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în localitațile Targu Trotus, Viisoara si Tuta ,apartinatoare comunei Targu Trotus, judetul Bacau. 2020-03-10
26 / 2020 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale 2020-03-10
25 / 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”REABILITARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN COMUNA TÂRGU TROTUȘ, JUDEȚUL BACĂU” 2020-03-10
24 / 2020 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii:”REABILITARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN COMUNA TÂRGU TROTUȘ, JUDEȚUL BACĂU” 2020-03-10
23 / 2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2022-2023 al Comunei Tg. Trotus 2020-02-19
22 / 2020 privind insusirea Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Târgu Trotuș, pentru anul 2019 2020-02-19
21 / 2020 privind acordarea premiului in bani in cuantum de 800 lei cuplurilor care vor implinit 50 de ani de casatorie în anul 2020 2020-02-19
20 / 2020 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018 2020-02-19
19 / 2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Tg Trotus a unor imobile (terenuri), proprietatea comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2020-02-19
18 / 2020 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2020-02-19
Înapoi