Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
91 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-10-29
90 / 2019 privind aprobarea prelungirii contractului de închirierie nr.2402 din 24.10.2014 – suprafaţa de 31,76 mp de la punctual sanitar din satul Tuta 2019-10-29
89 / 2019 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Târgu Trotus, judetul Bacau aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş, nr. 42/29.10.2009 2019-10-29
88 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare pentru aprobarea actualizarii Devizului general după încheierea contractelor de achiziţie publică, conform OUG nr.114/2018, INSTRUCTIUNEA ANAP NR.1/2019 şi CAM 2.25% pentru obiectivul de investiţie „INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA TÂRGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2019-10-29
87 / 2019 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotararea nr.68 din 26.10.2017 privind aprobarea programului de audiente pentru membrii Consiliului local al comunei Târgu Trotuș 2019-10-29
86 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Targu Trotuş 2019-10-29
85 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Soponaru Costică președinte de ședință pentru luna noiembrie 2019 2019-10-29
84 / 2019 RESPINGEREA Proiectului de hotarare pentru aprobarea actualizarii Devizului general după încheierea contractelor de achiziţie publică, conform OUG nr.114/2018, INSTRUCTIUNEA ANAP NR.1/2019 şi CAM 2.25% pentru obiectivul de investiţie „INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA TÂRGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2019-09-11
83 / 2019 privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentă la nivelul Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-09-11
82 / 2019 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru comuna Târgu Trotus 2019-09-11
81 / 2019 privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obtinut rezultate deosebite la competitiile şcolare judetene si interjudetene/regionale , organizate in anul scolar 2018-2019 2019-09-11
80 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-09-11
79 / 2019 privind desemnarea d-lui consilier Sabău Dorinel președinte de ședință pentru luna octombrie 2019 2019-09-11
78 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2019-08-29
77 / 2019 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două imobile care aparţin domeniului privat al comunei Târgu Trotus, judetul Bacau 2019-08-29
Înapoi