Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
82 / 2017 privind aprobarea organizarii si finantarii manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie 2017-11-29
81 / 2017 privind RESPINDEREA PROIECTULUI DE HOTARARE prvind implementarea proiectului „CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL VARATEC, SAT VIISOARA, COMUNA TARGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2017-11-29
80 / 2017 privind RESPINDEREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie „CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL VARATEC, SAT VIISOARA, COMUNA TARGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2017-11-29
79 / 2017 privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul III- 2017 2017-11-29
78 / 2017 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2017-11-29
77 / 2017 privind declararea ca bun de interes public local și aparținând domeniului public al comunei Tg Trotus a terenului în suprafață de 500 mp situat în T49 P 1106/1 și P1106/2 2017-11-29
76 / 2017 privind aprobarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante precum si cuantumul acestor obligatii 2017-11-29
75 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Tg.Trotuș pentru anul 2018 2017-11-29
74 / 2017 privind stabilirea taxei de salubritate conform Planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor, anexa I.4 la contractul de finanțare pe raza UAT Tg.Trotuș pentru anul 2018 2017-11-29
73 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-11-29
72 / 2017 privind desemnarea d-lui consilier Barote Mihai președinte de ședință pentru luna decembrie 2017 2017-11-29
71 / 2017 privind convocarea adunării proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 2017-10-26
70 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului pentru anul 2018 2017-10-26
69 / 2017 privind stabilirea modului de întocmirea registrului agricol la nivelul UAT Tîrgu Trotuș 2017-10-26
68 / 2017 privind aprobarea programului de audiente pentru membrii Consiliului local al comunei Tirgu Trotuș 2017-10-26
Înapoi