Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2018 privind actualizarea indicatorilortehnico-economici pentru investitia "INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA TG. TROTUS, JUDETUL BACAU" 2018-02-07
9 / 2018 privind insusirea Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Tirgu Trotuș, pentru anul 2017 2018-01-29
8 / 2018 privind aprobarea Planului de apărare împotriva inindațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale al C.L.S.U. Tîrgu Trotuș 2018-2021 2018-01-29
7 / 2018 privind aprobarea cotizației anuale la patrimonial Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB 2018-01-29
6 / 2018 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Trotuș nr. 52 din 2010 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 2018-01-29
5 / 2018 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2018 2018-01-29
4 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri înJudețul Bacău 2018-01-29
3 / 2018 privind insusirea Raportului de audit financiar nr.A34/1350 din 01.11.2017 și Deciziei nr.50 din 07.12.2017a Curtii de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi Judetul Bacau 2018-01-29
2 / 2018 privind acoperirea deficitului la secțiunea “Dezvoltare” din excedentul anilor precedenți 2018-01-29
1 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier DINU VIOREL președinte de ședință pentru luna FEBRUARIE 2018 2018-01-29
91 / 2017 privind aprobarea unitățile de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul scolar 2018-2019 2017-12-20
90 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-12-20
89 / 2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal și atribuirea de număr administrativ în comuna Tîrgu Trotuș jud. Bacău 2017-12-18
88 / 2017 pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești 2017-12-18
87 / 2017 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, teren curți construcții și teren intravilan 2018 pentru ASOCIATIA MAGHIARILOR CEANGAI DIN MOLDOVA, conform art.456 alin.(2) lit.c-d) și art.464 alin.(1) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 2017-12-18
Înapoi