Nr. 220 din 05.01.2021 ANUNT privind neinscrierea la concursul de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de consilier, clasa I,grad profesional debutant (1 post) la Birou Urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Aparatului de specialitate a Primarului comunei Tg.Trotus

Leave a Reply

Your email address will not be published.