În comună se regăsesc 64 de agenţi economici (cu un total de 630 de angajati), din care:

 • 33 – societăţi comerciale cu răspundere limitată
 • 24 – persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale
 • 1 – societate agricolă
 • 1 – COOP
 • 5 agenţi economici din industrie (o fabrică de prelucrare a laptelui, o fabrică de articole de îmbrăcăminte din material textil, doua de prelucrare brută a lemnului)

Agricultura se desfăşoară pe o suprafaţă agricolă de 2.799 hectare, din care 1.485 arabilă. Comuna are un efectiv de animale de: 700 bovine, 1.300 porcine, 1.800 ovine şi 15.000 păsări.

Profilul economic al comunei este agro-industrial cu pondere sectorul agricol.
Condiţiile agropedologice şi de microclimat precum şi ponderea suprafeţei agricole 85,63% din totalul suprafeţei administrative a comunei a favorizat dezvoltarea unei activităţi agricole.

Comuna a fost cooperativizată, activitatea agricolă desfasurându-se organizat în CAP până în 1990.
Odată cu aplicarea legii nr. 18/1991 a fondului funciar şi punerea în posesie a terenurilor agricole C.A.P. au fost desfiinţate, iar la Tuta şi Viişoara clădirile dezafectate.

În incinta fostului C.A.P. din Târgu Trotuş amplasat în partea estică a localităţii s-au organizat urmatoarele societăţi:

 • S.C. Agrozoo Trotusana S.A..
 • S.C. Rocolex S.R.L. Oneşti – prelucrarea lemnului
 • S.C. Tehnoforest S.R.L. Târgu Trotuş – prelucrarea lemnului
 • S.C. Codan S.R.L. Oneşti – prelucrarea lemnului
 • S.C. Pier Conf. S.R.L. Târgu Trotuş
 • S.C. Lusi – Union Conf. S.R.L. – confecţii îmbracaminte

O parte din clădiri sunt în conservare, preluate de Consiliul Local.
Astfel, s-a obţinut o zonă a unităţilor economice.
În localitatea Târgu Trotuş izolat mai este S.C. Fani Prest S.R.L., o unitate de prestari servicii: morărit, prelucrarea lemnului, S.C. Prelat Pres S.R.L. Târgu Ocna, unitate de prestări servicii confecţii metalice şi o fabrică pentru prelucrarea laptelui.

În ceea ce priveşte zonificarea, comuna face parte din zona a X-a, cu centru la Oneşti, iar culturile sunt în principal: porumb, grâu, cartofi, struguri, fructe. Prezenţa parcelelor fărămiţate face impracticabilă mecanizarea lucrărilor de fertilizare, a practicării culturilor intercalate, toate acestea conducînd la o producţie mică, o activitate agricolă nereprezentativă. Suprafaţa mare a fâneţelor şi păşunilor pe teritoriul comunei ofera condiţii favorabile pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Astfel se imprimă acestei zone un pronunţat caracter zootehnic.

În ultimii ani au apărut societăţi comerciale particulare, în general pentru alimentaţie publică, comerţ şi prestări servicii ca: brutărie, moara, reparaţii auto şi prelucrarea lemnului, confecţii metalice.

Activitatea agrozootehnică pe teritoriul comunei se desfăşoară organizat în trei asociaţii:

 • S.C. Agrozoo Trotusana S.A. Târgu Trotuş
 • S.C. Agrotehnogrup S.A. Oneşti (Agromec)
 • S.C. Fructoprod S.A. Târgu Trotuş
 • Sunt prezente şi gospodării individuale atât în sectorul producţiei vegetale cât şi al creşterii animalelor.

Close Search Window