TERMENELE   DE PUBLICARE OFERTA DE VANZARE POTRIVIT LEGII 17/2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
Art. 6  alin (2)
În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (1), primăria are obligaţia să afişeze timp de 45 de zile lucrătoare oferta de vânzare la sediul său şi, după caz, pe pagina de internet a acesteia.
Art.4^1
În cazul neexercitării dreptului de preempţiune, potenţialii cumpărători pot depune la primărie un dosar care să cuprindă documentele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucrătoare prevăzut la art. 6 alin. (2).

Daca terenul  se afla sunb incidenta art.3  alin (1) din Legea 17/2014 ,  vanzatorul   solicita Avizul specific al  Ministerului Apărării Naţionale  prin Statul Major General,
Termenul de eliberare aviz de la Ministerului Apărării Naţionale  prin Statul Major General este de 20 zile lucratoare de
a) de la data alocării numărului de înregistrare pe cerere, în cazul în care aceasta este depusă direct la registratură;
b) de la data semnării recipisei care atestă primirea cererii de către persoana desemnată cu recepţionarea corespondenţei din cadrul instituţiei, în cazul în care cererea este trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Close Search Window