92 / 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-12-18
91 / 2018 privind aprobarea modificarii pretului / tarifului la apa potabila si canalizare si respectiv aprobarea modificarii pretului de producere si transport in vederea redistribuirii apei potabile 2018-12-12
90 / 2018 privind staționarea autoturismelor și a tuturror celorlalte mijloace de transport care aparțin UAT Tîrgu Trotuș, în locuri special amenajate în incinta instituției, după terminarea orelor de program 2018-12-12
89 / 2018 privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Tîrgu Trotuș 2018-12-12
88 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-12-12
87 / 2018 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Tîrgu Trotus a unor imobile (terenuri), proprietatea comunei Tîrgu Trotus, judetul Bacau 2018-12-12
86 / 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Tîrgu Trotuş 2018-12-12
85 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Tg.Trotuș pentru anul 2019 2018-12-12

 

84 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul”SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU” 2018-12-12
83 / 2018 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, teren curți construcții și teren intravilan 2019 pentru ASOCIATIA MAGHIARILOR CEANGAI DIN MOLDOVA, conform art.456 alin.(2) lit.c-d) și art.464 alin.(1) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 2018-12-12
82 / 2018 privind scutirea de la plata impozitului pe teren 2018 pentru S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU, conform art.464 alin.(1) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 2018-12-12
81 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier Andăr Laurenţiu Gabriel președinte de ședință pentru luna ianuarie 2019 2018-12-12
80 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati dupa incheierea contractelor de achizitie si de asigurare a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investiţie „INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA TIRGU TROTUS, JUDETUL BACAU 2018-11-28
79 / 2018 RESPINGE Proiectul de Hotarare privind staționarea autoturismelor și a tuturror celorlalte mijloace de transport care aparțin UAT Tîrgu Trotuș, în locuri special amenajate în incinta instituției, dupa terminarea orelor de program 2018-11-28
78 / 2018 privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrele II și III- 2018 2018-11-28
77 / 2018 privind constituirea dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA a unei suprafete de teren de 21 mp domeniul public 2018-11-28
76 / 2018 privind desemnarea d-nei consilier Ababei Carmen președinte de ședință pentru luna decembrie 2018 2018-11-28
75 / 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-10-31
74 / 2018 privind aprobarea organizarii si finantarii manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie 2018 – CENTENARUL MARII UNIRI 2018-10-31
73 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier Văcaru Petrea președinte de ședință pentru luna noiembrie 2018 2018-10-31
72 / 2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa bruta Darmanesti 2018-09-28
71 / 2018 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2018-09-28
70 / 2018 privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public de interes public local a unor terenuri și a sistemului de canalizare din satele Tîrgu Trotus și Tuta 2018-09-28
69 / 2018 privind aprobarea achizitiei serviciilor juridice de consultanta, asistenta juridica si reprezentare în instanță a Comunei Tîrgu Trotuș 2018-09-28
68 / 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-09-28
67 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier Ungureanu Petrea președinte de ședință pentru luna octombrie 2018 2018-09-28
66 / 2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-09-07
65 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul II- 2018 2018-08-28
64 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor cultural-artistice “Zilele comunei Tîrgu Trotuș – 2018 – ediția a II-a” 2018-08-28
63 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea achizitiei serviciilor juridice de consultanta, asistenta juridica si reprezentare în instanță a Comunei Tîrgu Trotuș 2018-08-28
62 / 2018 privind RESPINGERE Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-08-28
61 / 2018 privind RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Tîrgu Trotuș 2018-08-28
60 / 2018 privind constituirea dreptului de uz si servitute catre SC DELGAZ GRID SA a unei suprafete de teren de 61 mp domeniul public 2018-08-28
59 / 2018 privind aprobarea modului de transfer al rețelei, a prețului și a contractului aferent pentru obiectivul „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială, localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău” 2018-08-28
58 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău” 2018-08-28
57 / 2018 privind aprobarea realizarii și finanțării investiției „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău 2018-08-28
56 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier Ungureanu Clement președinte de ședință pentru luna septembrie 2018 2018-08-28
55 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea achizitiei serviciilor juridice de consultanta, asistenta juridica si reprezentare în instanță a Comunei Tîrgu Trotuș 2018-08-04
54 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău” 2018-08-04
53 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea realizarii și finanțării investiției „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău 2018-08-04
52 / 2018 privind RESPINGERE Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-08-04
51 / 2018 privind RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind schimbarea din functie a viceprimarului comunei Tîrgu Trotuș 2018-08-04
50 / 2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului SOPONARU COSTICA în cadrul Consiliului Local al comunei Tirgu Trotuș, candidat la alegerile locale din iunie 2016 pe lista Partidului Național Liberal 2018-07-09
49 / 2018 privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentă la nivelul Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-07-09
48 / 2018 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Lenghen Marius Stelian si declararea vacanta a locului ocupat de acesta 2018-07-09
47 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier Sfârlea Niculai președinte de ședință pentru luna august 2018 2018-07-09
46 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentă la nivelul Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-06-28
45 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea achizitiei serviciilor juridice de consultanta, asistenta juridica si reprezentare în instanță a Comunei Tîrgu Trotuș 2018-06-28
44 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea modului de transfer al rețelei, a prețului și a contractului aferent pentru obiectivul „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială, localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău” 2018-06-28
43 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău” 2018-06-28
42 / 2018 RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea realizarii și finanțării investiției „Extindere rețea energie electrică – alimentare consumatori zona industrială localitatea Tg.Trotuș, com. Tîrgu Trotuș, jud.Bacău 2018-06-28
41 / 2018 privind desemnarea d-nei consilier Postolache Lenuța președinte de ședință pentru luna iulie 2018 2018-06-28
40 / 2018 aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 20 mp, ce face parte din imobilul cu nr.cadastral nr.60507, aparţinand domeniului privat al comunei Tîrgu Trotuș 2018-05-31
39 / 2018 privind aprobarea modificarii și completarii Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Local Tg.Trotuș nr.75 din 29.11.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Tg.Trotuș pentru anul 2018, în sensul introducerii la art.15 literele k), l), m) 2018-05-31
38 / 2018 Privind RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului şi a avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Tg Trotus 2018-05-31
37 / 2018 privind RESPINGEREA Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Stabilirea Numărului Utilizatorilor Serviciului Public de Salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare 2018-05-31
36 / 2018 privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul I- 2018 2018-05-31
35 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier MITITELU LIVIU președinte de ședință pentru luna mai 2018 și a domnului consilier Moise Gelu președinte de ședință pentru luna iunie 2018 2018-05-31
34 / 2018 privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul IV- 2017 2018-04-26
33 / 2018 privind aprobarea studiului de fezbilitate si a indicatorilor tehnico-economici “Infiintare distributie gaze naturale, presiune medie in comuna Tirgu Trotus, judetul Bacau” 2018-04-26
32 / 2018 privind implimentarea proiectului, aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Construire imbracaminte bituminoasa usoara pe DJ 112, sat Tuta, comuna Tîrgu Trotus, judetul Bacau” 2018-04-26
31 / 2018 privind rezilierea contractului de concesiune nr.18/20.06.2011 2018-04-26
30 / 2018 privind permiterea accesului pe terenul proprietatea publica a U.A.T Comuna Tîrgu Trotuș, în vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora 2018-04-26
29 / 2018 privind desemnarea reprezentantului Comunei Tîrgu Trotuș în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A. Bacău. 2018-04-26
28 / 2018 privind aprobarea modificării Anexei nr.1 la HCL nr.89 din 18.12.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal și atribuirea de număr administrativ în comuna Tîrgu Trotuș, jud. Bacău, în sensul schimbării denumirii străzilor de la poz.640 la poz.649 și de la poz.680 la poz.702 2018-04-26
27 / 2018 privind aprobarea modificarii Anexei nr.1 la HCL nr.40/2017 privind atribuirea de denumiri de străzi în satele componente ale comunei Tîrgu Trotuș, jud.Bacău în sensul schimbării denumirii străzii Marin Preda în Str.Parohia Catolică (poz.21) și a străzii Nicolae Iorga în str. Înv. Maria Rogoza (poz.23) 2018-04-26
26 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier MITITELU IONEL președinte de ședință pentru luna MAI 2018 2018-04-26
25 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind “Stabilirea condiţiilor în care se realizează/accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei TIRGU TROTUS în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum si măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice” 2018-03-29
24 / 2018 privind aprobarea PROGRAMULUI DE MASURI DE GOSPODARIRE, INFRUMUSETARE, PASTRARE A ORDINII SI CURATENIEI IN COMUNA TIRGU TROTUS 2018-03-29
23 / 2018 privind aprobarea solicitarii Scrisorii de Garantie pentru avansul în valoare de 726.240,00 lei de la F.N.G.C.I.M.M., în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009, pentru realizarea proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CĂMIN CULTURAL, SAT TUTA, COMUNA TG TROTUS, JUDEŢUL BACAU” 2018-03-29
22 / 2018 privind aprobarea valorii investiţiei proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CĂMIN CULTURAL, SAT TUTA, COMUNA TG TROTUS, JUDEŢUL BACAU” 2018-03-29
21 / 2018 privind insusirea raportului asupra gestionarii tuturor bunurilor supuse inventarierii anuale apartinand unitatii administrativ-teritoriale 2018-03-29
20 / 2018 privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2018 2018-03-29
19 / 2018 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018 2018-03-29
18 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier LENGHEN MARIUS STELIAN președinte de ședință pentru luna APRILIE 2018 2018-03-29
17 / 2018 pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești 2018-03-21
16 / 2018 privind aprobarea modificării și completării Contractului de administrare nr.13578/3769 din 18.08.2017 încheiat între Județul Bacău și Consiliul Local al comunei Tîrgu Trotuș, conform Actului Adițional nr.1, anexa la prezentul proiect de hotărâre 2018-03-21
15 / 2018 privind aprobarea machetei PRIORITĂȚI – OBIECTIVE – PLAN DE ACȚIUNI – 2018 transmisă de Instituția Prefectului – Județul Bacău 2018-02-19
14 / 2018 privind stabilirea taxei speciale pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 2018-02-19
13 / 2018 privind acordarea premiului in bani in cuantum de 800 lei cuplurilor care vor implinit 50 de ani de casatorie în anul 2018 2018-02-19
12 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2018-02-19
11 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier GOAGĂ GHEORGHE președinte de ședință pentru luna MARTIE 2018 2018-02-19
10 / 2018 privind actualizarea indicatorilortehnico-economici pentru investitia “INFIINTARE RETEA CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA VIISOARA, COMUNA TG. TROTUS, JUDETUL BACAU” 2018-02-07
9 / 2018 privind insusirea Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Tirgu Trotuș, pentru anul 2017 2018-01-29
8 / 2018 privind aprobarea Planului de apărare împotriva inindațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale al C.L.S.U. Tîrgu Trotuș 2018-2021 2018-01-29
7 / 2018 privind aprobarea cotizației anuale la patrimonial Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB 2018-01-29
6 / 2018 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Trotuș nr. 52 din 2010 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 2018-01-29
5 / 2018 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2018 2018-01-29
4 / 2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri înJudețul Bacău 2018-01-29
3 / 2018 privind insusirea Raportului de audit financiar nr.A34/1350 din 01.11.2017 și Deciziei nr.50 din 07.12.2017a Curtii de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi Judetul Bacau 2018-01-29
2 / 2018 privind acoperirea deficitului la secțiunea “Dezvoltare” din excedentul anilor precedenți 2018-01-29
1 / 2018 privind desemnarea d-lui consilier DINU VIOREL președinte de ședință pentru luna FEBRUARIE 2018 2018-01-29

 

Close Search Window