[cmsmasters_row data_shortcode_id=”10gzpx9kw6″ data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”vnh0ogyns” data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_text shortcode_id=”emb4fy001c” animation_delay=”0″]
91 / 2017 privind aprobarea unitățile de învățământ preuniversitar care vor funcționa în anul scolar 2018-2019 2017-12-20
90 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-12-20
89 / 2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal și atribuirea de număr administrativ în comuna Tîrgu Trotuș jud. Bacău 2017-12-18
88 / 2017 pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești 2017-12-18
87 / 2017 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri, teren curți construcții și teren intravilan 2018 pentru ASOCIATIA MAGHIARILOR CEANGAI DIN MOLDOVA, conform art.456 alin.(2) lit.c-d) și art.464 alin.(1) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 2017-12-18
86 / 2017 privind scutirea de la plata impozitului pe teren 2018 pentru S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU, conform art.464 alin.(1) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 2017-12-18
85 / 2017 privind aprobarea Statutului comunei Tîrgu Trotuș, judeţul Bacău 2017-12-18
84 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-12-18
83 / 2017 privind desemnarea d-lui consilier Cernea Mihai – Andrei președinte de ședință pentru luna ianuarie 2018 2017-12-18
82 / 2017 privind aprobarea organizarii si finantarii manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie 2017-11-29
81 / 2017 privind RESPINDEREA PROIECTULUI DE HOTARARE prvind implementarea proiectului „CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL VARATEC, SAT VIISOARA, COMUNA TARGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2017-11-29
80 / 2017 privind RESPINDEREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie „CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL VARATEC, SAT VIISOARA, COMUNA TARGU TROTUS, JUDETUL BACAU” 2017-11-29
79 / 2017 privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul III- 2017 2017-11-29
78 / 2017 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2017-11-29
77 / 2017 privind declararea ca bun de interes public local și aparținând domeniului public al comunei Tg Trotus a terenului în suprafață de 500 mp situat în T49 P 1106/1 și P1106/2 2017-11-29
76 / 2017 privind aprobarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante precum si cuantumul acestor obligatii 2017-11-29
75 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Tg.Trotuș pentru anul 2018 2017-11-29
74 / 2017 privind stabilirea taxei de salubritate conform Planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor, anexa I.4 la contractul de finanțare pe raza UAT Tg.Trotuș pentru anul 2018 2017-11-29
73 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-11-29
72 / 2017 privind desemnarea d-lui consilier Barote Mihai președinte de ședință pentru luna decembrie 2017 2017-11-29
71 / 2017 privind convocarea adunării proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 2017-10-26

 

70 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului pentru anul 2018 2017-10-26
69 / 2017 privind stabilirea modului de întocmirea registrului agricol la nivelul UAT Tîrgu Trotuș 2017-10-26
68 / 2017 privind aprobarea programului de audiente pentru membrii Consiliului local al comunei Tirgu Trotuș 2017-10-26
67 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-10-26
66 / 2017 privind desemnarea d-lui consilier Andăr Laurențiu Gabriel președinte de ședință pentru luna noiembrie 2017 2017-10-26
65 / 2017 privind aprobarea asigurării cofinanţării din bugetul local al Comunei Tirgu Trotus și aprobarea Devizului general actualizat la obiectivul de investiţie “Înființare rețea canalizare menajeră în localitatea Viișoara, comuna Tîrgu Trotuș, județul Bacău” 2017-10-10
64 / 2017 pentru acordarea unui mandat special dlui MOISE GELU reprezentantul comunei Tîrgu Trotuș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul 2017-09-28
63 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-09-28
62 / 2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a comunei Tirgu Trotuș pentru perioada 2015-2020 2017-09-28
61 / 2017 privind desemnarea reprezentantului Comunei Tîrgu Trotuș în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ S.A. Bacău 2017-09-28
60 / 2017 privind desemnarea d-nei consilier Ababei Carmen președinte de ședință pentru luna octombrie 2017 2017-09-28
59 / 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-08-23
58 / 2017 privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul II- 2017 2017-08-23
57 / 2017 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2017-08-23
56 / 2017 privind desemnarea d-lui consilier Văcaru Petrea președinte de ședință pentru luna septembrie 2017 2017-08-23
55 / 2017 privind insusirea Raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării imobilului – teren și construcții – rezervor apă, ce aparține domeniului privat al comunei Tîrgu Trotuș, prin procedura de licitație publică 2017-07-27
54 / 2017 privind convocarea adunării proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 2017-07-27
53 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tirgu Trotus 2017-07-27
52 / 2017 RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-07-27
51 / 2017 RESPINGEREA PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul II- 2017 2017-07-27
50 / 2017 privind mentinerea retelei scolare la nivelul unitatii administrativ-teritoriale pentru anul scolar 2017-2018 2017-07-27
49 / 2017 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Tg Trotus, judetul Bacau 2017-07-27
48 / 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.35/2015 privind completarea bunurilor aparținând domeniului public al comunei Tg- Trotus, judetul Bacau 2017-07-27
47 / 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.49/2014 privind completarea bunurilor aparținând domeniului public al comunei Tg- Trotus, judetul Bacau 2017-07-27
46 / 2017 privind desemnarea d-lui consilier Ungureanu Petrea președinte de ședință pentru luna august 2017 2017-07-27
45 / 2017 RESPINGEREA Proiectului de Hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării imobilului – teren și construcții – rezervor apă, ce aparține domeniului privat al comunei Tîrgu Trotuș, prin procedura de licitație publică 2017-06-15
44 / 2017 privind convocarea adunării proprietarilor pentru alegerea reprezentanților acestora în comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 2017-06-15
43 / 2017 privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentă la nivelul Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-06-15
42 / 2017 privind aprobarea execuției bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul I- 2017 2017-06-15
41 / 2017 RESPINGEREA Proiectului de Hotărâre privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tg.Trotus 2017-06-15
40 / 2017 privind atribuirea de denumiri de străzi în satele componente ale comunei Tîrgu Trotuș, jud.Bacău 2017-06-15
39 / 2017 privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului Local pentru finantarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap 2017-06-15
38 / 2017 privind desemnarea d-lui consilier Ungureanu Clement președinte de ședință pentru luna iulie 2017 2017-06-15
37 / 2017 privind aprobarea cotizației anuale la patrimonial Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB 2017-05-12
36 / 2017 RESPINGEREA Proiectului de Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.3 la contractual de închiriere nr.2593 din 15.05.2014 2017-05-12
35 / 2017 privind solicitarea de preluare temporară a unui sector din drumul judeţean DJ 112, proprietate publică a judeţului Bacau, din administrarea Serviciului Public Judetean de Drumuri Bacau în administrarea Consiliului Local al Comunei Tîrgu Trotuș 2017-05-12
34 / 2017 privind desemnarea d-lui consilier Sfârlea Niculai președinte de ședință pentru luna iunie 2017 2017-05-12
33 / 2017 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Tîrgu Trotuș a imobilului teren cu destinația de drum colector (servitute) cu lungimea de 700 ml 2017-04-21
32 / 2017 privind insusirea Raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării imobilului – teren și construcții – rezervor apă, ce aparține domeniului privat al comunei Tîrgu Trotuș, prin procedura de licitație publică 2017-04-21
31 / 2017 privind solicitarea de preluare temporară a unui sector din drumul judeţean DJ 112, proprietate publică a judeţului Bacau, din administrarea Serviciului Public Judetean de Drumuri Bacau în administrarea Consiliului Local al Comunei Tîrgu Trotuș 2017-04-21
30 / 2017 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tg.Trotus 2017-04-01
29 / 2017 pentru aprobarea programului de masuri privind gospodarirea localitatii pentru anul 2017 2017-04-01
28 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2018-2020 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2017-04-01
27 / 2017 privind desemnarea d-nei consilier Postolache Lenuța președinte de ședință pentru luna Mai 2017 2017-04-01
26 / 2017 privind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Tuta, comuna Tg Trotus, judetul Bacau” 2017-03-30
25 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie „Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural, sat Tuta, comuna Tg Trotus, judetul Bacau” 2017-03-30
24 / 2017 privind decontarea de catre ADIS Bacau catre SC COMPANIA ROMPREST SA la tariful unic de 317,73 ron/tonafara TVA pentru colectarea desesurilor municipale din mediul urban in perioada de tranzitie pana la data operarii instalatiilor de deseuri municipal din judetul Bacau 2017-03-30
23 / 2017 privind constituirea dreptului de uz si servitute asupra terenurilor ocupate de instalatiile electrice, pe durata existentei lor din cadrul : Proiectului: ,, Reabilitare joasa tensiune +Modernizare Bransamente aferenta PTA1 Viisoara; Proiectului:,, Reabilitare joasa tensiune +Modernizare Bransamente aferenta PTA1 Tg Trotus 2017-03-30
22 / 2017 privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a d-nei Jugaru Maria din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de executie de consilier, clasa I grad profesional principal, în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Tg.Trotuș, judeţul Bacãu 2017-03-30
21 / 2017 privind insusirea raportului asupra gestionarii tuturor bunurilor supuse inventarierii anuale apartinand unitatii administrativ-teritoriale 2017-03-30
20 / 2017 privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2017 2017-03-30
19 / 2017 privind desemnarea d-lui consilier MOISE GELU președinte de ședință pentru luna APRILIE 2017 2017-03-30
18 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Devizul general pentru obiectivul de investitii „INFIINŢARE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA VIIŞOARA,COMUNA TÂRGU TROTUȘ, JUDEȚUL BACĂU” 2017-03-14
17 / 2017 privind acordarea premiului in bani in cuantum de 500 lei cuplurilor care vor implinit 50 de ani de casatorie în anul 2017 2017-02-28
16 / 2017 pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” 2017-02-28
15 / 2017 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2017 2017-02-28
14 / 2017 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală „Valea Trotușului” jud.Bacău 2017-02-28
13 / 2017 privind desemnarea d-lui consilier MITITELU LIVIU președinte de ședință pentru luna MARTIE 2017 2017-02-28
12 / 2017 privind stabilirea unor măsuri pentru reglementarea consumului de apă la nivelul comunei Tg.Trotuș, jud.Bacău 2017-02-03
11 / 2017 privind achiziția serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în instanță a comunei Tg.Trotuș 2017-01-26
10 / 2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei „Modernizare poduri și podețe în comuna Tg. Trotus, județul Bacau” 2017-01-26
9 / 2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei „Modernizare drumuri locale, satele Tg.Trotuș și Viișoara, comuna Tg. Trotus, județul Bacau” 2017-01-26
8 / 2017 privind aprobarea indicatorilor economici ai investitiei „Modernizare drumuri de interes local în comuna Tg. Trotus, județul Bacau” 2017-01-26
7 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului pentru anul 2017 2017-01-26
6 / 2017 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 2017-01-26
5 / 2017 privind analiza si aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trim.IV – 2016 2017-01-26
4 / 2017 privind acoperirea deficitului la secțiunea “Dezvoltare” din excedentul anului 2016 2017-01-26
3 / 2017 privin aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului – fostul sediu C.A.P., clădire și teren aferent, situat în localitatea Tg.Trotuș , cu destinația de „Cămin cultural, sat Tg.Trotuș, jud.Bacău” 2017-01-26
2 / 2017 privind primirea Municipiului Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia 2017-01-26
1 / 2017 privind desemnarea d-lui consilier MITITELU IONEL președinte de ședință pentru luna FEBRUARIE 2017 2017-01-26
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]
Close Search Window