Nr .6007 din 22.10.2021 CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant aferent functiei publice de referent,clasa III,grad profesional superior in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Targu

Nr .6007 din 22.10.2021  CONCURS DE RECRUTARE  pentru ocuparea postului vacant aferent functiei publice de referent,clasa III,grad profesional superior in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala din aparatul de specialitate al primarului comunei Targu