[cmsmasters_row data_shortcode_id=”u1t50vdh5″ data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”8ae9w475tp” data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_text shortcode_id=”gdnznhwn7t” animation_delay=”0″]
78 / 2014 privind numirea unor consilieri in comisia de licitatie pentru vanzarea grajdului si a terenului aferent 2014-11-20
77 / 2014 privind numirea unor consilieri in comisia de receptie a lucrarilor la obiectivul de investitii ” Amenajare teren sport sat Tuta, comuna Tg. Trotus, judetul Bacau” 2014-11-20
76 / 2014 privind modificarea articolului 1. alin. (3) din hotararea consiliului local nr.42/30.05.2014 privind promovarea unor masuri in vederea aplicarii strategiilor de management 2014-11-20
75 / 2014 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tg. Trotus 2014-11-20
74 / 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 2014-11-20
73 / 2014 privind modificarea si completarea unei hotarari a consiliului local 2014-10-30
72 / 2014 privind aprobarea caietului de sarcini si a raportului de evaluare, pentru acordarea la vanzare a grajdului si a terenului aferent curti-constructii, aflat in domeniul privat al comunei Tg. Trotus 2014-10-30
71 / 2014 privind stabilirea modului de interventie pentru combaterea poleiului si inzapezirii pentru drumurile aflate in administrare 2014-10-30
70 / 2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 2014-10-30
69 / 2014 privind aprobarea executiei bugeelor intocmite pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare pe trimestrul III 2014 2014-10-30
67 / 2014 privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile comunei a mijloacelor de transport apartinand SC ALCONEP SRL Tg. Ocna 2014-09-23
66 / 2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 2014-09-23
65 / 2014 privind modificarea si completarea anexei nr.1 la hotararea consiliului local nr.14/29.03.2007 privind aprobarea reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice pe teritoriul administrativ al comunei Tg. Trotus, modificata si completata prin hotararea consiliului local nr.45/30.09.2010 2014-09-23
64 / 2014 privind aprobarea documentatiei de atribuire privind incheierea prin licitatie publica a spatiului disponibil de la punctul sanitar din satul Tuta, aflat in domeniul public al comunei 2014-09-23
63 / 2014 privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol 2014-09-23
62 / 2014 privind rectificarea bugetului pe anul 2014 2014-09-23
61 / 2014 privind modofocarea si completarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Tg. Trotus 2014-09-23
60 / 2014 privind modificarea si completarea hotararii consiliului local nr.52/31.07.2014 privind insusirea masurilor dispuse prin decizia Camerei de Conturi a judetului Bacau nr. 59 din 01.07.2014, privind inlaturarea deficientelor constatate in urma actiunii de verificare ” Audit financiar asupra bilantului contabil si contului anual de executie bugetara, incheiat la 31.12.2013″ 2014-09-23
59 / 2014 privind respingerea proiectului de hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public al comunei in domeniul privat al acestuia 2014-09-23
56 / 2014 privind modificarea si completarea hotararii consiliului local nr.32/31.03.2013 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap 2014-08-19
55 / 2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravienientii vor presta activitati in domeniul comunitatii 2014-08-19
54 / 2014 privind aprobarea rectificarii Programului de investitii pe anul 2014 2014-08-19
53 / 2014 privind respingerea proiectului de hotarare privind stabilirea conditiilor de acces pe drumurile comunei a mijloacelor de transport apartinand SC ALCONEP SRL Tg. Ocna 2014-08-19
52 / 2014 privind insusirea masurilor dispuse prin decizia Camerei de Conturi a judetului Bacau nr. 59 din 01.07.2014, privind inlaturarea deficientelor constatate in urma actiunii de verificare ” Audit financiar asupra bilantului contabil si contului anual de executie bugetara, incheiat la 31.12.2013″ 2014-07-31
51 / 2014 privind initierea procedurii de vanzare/inchiriere/concesionare a bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al comunei 2014-07-31
50 / 2014 privind inchirierea spatiului disponibil de la punctul sanitar din satul Tuta, aflat in domeniul public al comunei 2014-07-31
49 / 2014 privind completarea bunurilor apartinand domeniului public al comunei Tg Trotus 2014-07-31
48 / 2014 privind aprobarea rectificarii pe anul 2014 2014-07-31
47 / 2014 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pe trimestrul II 2014 2014-07-31
46 / 2014 privind modificarea unor hotarari 2014-07-11
45 / 2014 privind modificarea si completarea unor hotarari ale consiliului local 2014-06-10
44 / 2014 privind administrarea domeniului public si privat al comunei 2014-06-10
43 / 2014 privind delegarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre Operatorul Regional SC Compania Regionala de Apa Bacau SA si aprobarea Listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa si de canalizare 2014-06-10
40 / 2014 pentru aprobarea valorii devizului general actualizat, pentru frnalizarea obiectivului de investitii in continuare “Sistem de canalizare si epurare a apelor uzate in comuna Tg. Trotus, judetul Bacau” 2014-04-30
39 / 2014 privind aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2014 2014-04-30
38 / 2014 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul I 2014 2014-04-30
37 / 2014 privind acordarea mandatului special domnului Ababei Ionel pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatilor ADIS Bacau excluderea UAT Comanesti din cadrul ADIS, modificarea Statutului si Actului Constitutiv al ADIS Bacau 2014-04-30
36 / 2014 privind aprobarea Listei de investitii prioritare finantate prin Programul Operational Sectorial Mediu in sectorul de apa si apa uzata 2014-04-30
35 / 2014 privind completarea hotararii consiliului local nr. 11/27.02.2014 privind aprobarea unor suprafete de pajisti disponibile aflate in domeniul privat al comunei Tg Trotus 2014-03-31
34 / 2014 privind insusirea actelor aditionale la contractele de concesiune incheiate cu titularii cabinetelor medicale individuale 2014-03-31
33 / 2014 privind intervenirea unor modificari in structura functiilor publice din cadrul autoritatilot publice, ca urmare in clasa a unui functionar public 2014-03-31
32 / 2014 privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2014 2014-03-31
31 / 2014 privind insusirea pretului la apa furnizata de SC CRAB SA 2014-03-31
30 / 2014 privind aprobarea contului de executie a bugetului pe anul 2013, si a situatiilor financiare anuale inclusiv anexele acestora 2014-03-31
29 / 2014 privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului Local la sustinerea persoanei cu handicap 2014-03-31
28 / 2014 privind insusirea raportului asupra gestionarii tuturor bunurilor supuse inventaririi anuale, apartinand UAT ului 2014-03-31
27 / 2014 privind analiza studiului de inscriere a datelor in registrul agricol si stabilirea masurilor pentru eficentizarea acestei activitati 2014-03-31
26 / 2014 privind aprobarea Programului de masuri privind gospodarirea localitatii pe anul 2014 2014-03-31
25 / 2014 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei al unor bunuri imobile 2014-03-31
24 / 2014 privind aprobarea planului anual si de perspective pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta 2014-03-31
23 / 2014 privind aprobarea cotizatiei la patrimoniul ADIB pentru anul 2014 2014-03-31
21 / 2014 privind aprobarea regulamentului-cadru privind desfasurarea licitatiilor organizate pentru vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei 2014-02-27
20 / 2014 privind acrualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Comunitar Consultativ 2014-02-27
19 / 2014 privind reactualizarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru solutionarea problemelor sociale care privesc garantarea si respectarea drepturilor copilului 2014-02-27
18 / 2014 privind modificarea programului de transport si a graficului de circulatie pe traseul judetean nr.83 Tuta-Onesti, la propunerea SC HOZIT SRL 2014-02-27
17 / 2014 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.48/30.09.2013 privind inchirierea prin licitatie publica a rezervorului de apa aflat in domeniul privat al comunei 2014-02-27
16 / 2014 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 30 mp teren situat in curtea fostului camin cultural, din satul Tuta, aflat in domeniul public al comune 2014-02-27
15 / 2014 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei a unor bunuri imobile 2014-02-27
14 / 2014 privind aprobarea cotizatiei pe anul 2014 pentru sprijinirea financiara a Sociatatii Nationale Crucea Rosie din Romania filiala judetului Bacau 2014-02-27
13 / 2014 privind actualizarea chiriilor si redeventelor anuale de incasat, cu indicele anual de inflatie 2014-02-27
12 / 2014 privind regularizarea chiriilor si redeventelor cu diferenta dintre indicele de inflatie prognozat si indicele de inflatie real 2014-02-27
11 / 2014 privind aprobarea inchirierii suprafetelor de pajisti disponibile aflate in domeniul privat al comunei Tg Trotus 2014-02-27
10 / 2014 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 2014-01-31
9 / 2014 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Tg Trotus 2014-01-23
8 / 2014 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 30 mp teren situat in curtea fostului camin cultural, din satul Tuta, aflat in domeniul public al comunei 2014-01-23
7 / 2014 privind aprobarea inchirierii unei suprafete de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Tg Trotus 2014-01-23
5 / 2014 privind aprobarea cotizatiei la patrimoniul ADIS pentru anul 2014 2014-01-23
4 / 2014 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe teren pentru suprafetele pe care CRAB le are in administrare pe raza comunei 2014-01-23
3 / 2014 privind aprobarea planului de actiuni si interes local pe anul 2014 2014-01-23
2 / 2014 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si dezvoltare pentru trimestru IV anul 2013 2014-01-23
1 / 2014 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare la 31.12.2013, din excedentul bugetului local al anilor precedenti 2014-01-23
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]
Close Search Window