[cmsmasters_row data_shortcode_id=”kmi749l7ls” data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”f91w7z1a” data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_text shortcode_id=”df711ws6gn” animation_delay=”0″]
104 / 2015 Privind aprobarea modelului de contract Prestari servicii de salubrizare agentii economici / institutii publice 2015-12-30
103 / 2015 Privind aprobarea tarifelor operatorului depozitului / deseuri 2015-12-29
102 / 2015 Privind aprobarea materialului de Contract de prestari servicii de tratare si depozitare deseuri menajere 2015-12-29
101 / 2015 Privind aprobarea tarifelor operatorului de colectare si transport deseuri SC Compania Roprest Service SA Bucuresti 2015-12-29
100 / 2015 Privind modificarea HCL nr.80 privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz servitute catre E-on Distributie Romania SA 2015-12-17
99 / 2015 Privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Tg.Trotus ,a unui teren situat in extravilan comuna Tg.Trotus 2015-12-17
98 / 2015 Privind Regulament pentru eliberarea autorizatiei de functionare si profil de activitate 2015-11-17
97 / 2015 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 2015-11-17

 

96 / 2015 Privind modificarea Anexei nr.3 la HCL nr.58/27.08.2015 2015-11-17
95 / 2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 2015-12-17
94 / 2015 Privind respingerea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 2015-11-19
93 / 2015 Privind respingerea proiectului de hotarare privind Regulamentul pentru eliberarea autorizatiilor de functionare si profil de activitate 2015-11-19
92 / 2015 Privind reactualizarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru solutionarea problemelor sociale 2015-11-19
91 / 2015 Privind stabilirea taxei speciale de salublizare pe raza UAT Tg.Trotus /anul 2016 2015-11-19
90 / 2015 Privind implementarea proiectului de investitii “Modernizarea drumurilor locale satele Viisoara ,Tg.Trotus “ 2015-11-19
89 / 2015 Modernizarea drumurilor locale ,satele Tg.Trotus si Viisoara ,comuna Tg.Trotus 2015-11-19
88 / 2015 Privind mentinerea retelei scolare la nivelul unitatii administrativ teritoriale pentru anul 2016/2017 2015-11-19
87 / 2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 2015-11-19
86 / 2015 Privind modificarea Anexei nr.3 /HCL nr.58 din 27.08.2015 2015-11-19
85 / 2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tg.Trotus 2015-11-19
84 / 2015 Privind modificarea si completarea Organigramei si a Statutului de functii ale aparatului de specialitate a Primarului comunei Tg.Trotus 2015-11-19
83 / 2015 Privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Tg.Trotus 2015-11-30
82 / 2015 Privind transformarea unui post public functie publica de executie 2015-11-30
81 / 2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 2015-10-30
80 / 2015 Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre E-ON Distributie Romania SA, asupra unei suprafete de teren situata in sat Tuta, com Tg. Trotus, jud Bacau 2015-10-16
79 / 2015 Pentru respingerea proiectului de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 43/10.06.2014 2015-10-16
78 / 2015 Pentru aprobarea implementarii proiectului de investitie ” Modernizare drumuri locale, satele Tg. Trotus si Viisoara, comuna Tg Trotus, jud. Bacau” 2015-10-16
77 / 2015 Pentru apobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitie “Modernizare drumuri locale, satele Tg. Trotus si Viisoara, comuna Tg. Trotus, jud. Bacau” 2015-10-16
76 / 2015 Pentru aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr 824/25.03.2004 2015-10-16
75 / 2015 Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul III-2015 2015-10-16
74 / 2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 2015-10-16
73 / 2015 Privind respingerea proiectului de hotarare privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate 2015-10-16
72 / 2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta CL al UAT Tg. Trotus 2015-10-16
71 / 2015 Privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu apartinand Dispensarului medical 2015-10-16
70 / 2015 Pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr 824 din 25 03 2004 2015-09-24
69 / 2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 2015-09-24
68 / 2015 Privind modificarea si completarea HCL nr 27 din 30.03.2012 2015-09-24
67 / 2015 Privind stabilirea cresterilor salariale ce se acorda angajatilor din Organigrama Comunei tg Trotus 2015-09-24
66 / 2015 Privind validarea mandatului de consilier local al Comunei Tg Trotus , al d-lui Ababei Florin 2015-09-24
65 / 2015 Privind incetarea mandatului de consilier local a d-lui Vacaru Victor 2015-09-24
64 / 2015 Privind modificarea si completarea HCL nr 37 din 29 06 2012 2015-09-24
63 / 2015 Privind respingerea proiectului de hotarare privind modificarea si completare HCL nr 27 din 30.03.2012 2015-08-27
62 / 2015 Privind respingerea proiectului de hotarare privind stabilirea cresterilor salariale ce se acorda angajatilor din Organigrama Comunei Tg Trotus 2015-08-27
61 / 2015 Privind modificarea si completarea HCL nr 38 din 29 04 2015 – alegerea viceprimarului 2015-08-27
60 / 2015 Privind aprobarea Regulamentului-Cadru referitor la organizarea licitatiilor publice pentru vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor imobile apartinand Comunei Tg Trotus 2015-08-27
59 / 2015 Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul II 2015 2015-08-27
58 / 2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 2015-08-27
57 / 2015 Privind modificarea Anexei nr 4 la HCL nr 11 din 12 02 2015 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015 2015-07-30
56 / 2015 Privind aprobarea reorganizarii SVSU Tg Trotus 2015-07-30
55 / 2015 Privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Comuna Tg Trotus si Sabau Eronim 2015-07-30
54 / 2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 2015-07-30
53 / 2015 Privind atribuirea unor nume de strazi in satele componente 2015-07-30
52 / 2015 Privind aprobarea modelului de Contract de bransare/racordare si utilizare a serviciului public de alimentare cu apa 2015-07-30
51 / 2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2015-07-30
50 / 2015 Privind modificarea si completarea Organigramei si a Statutului de functii ale Aparatului de specialitate a Primarului 2015-06-25
49 / 2015 Privind modificarea si completarea HCL nr 44 din 28 05 2015 2015-06-25
48 / 2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 2015-06-25
47 / 2015 Privind aprobarea casarii a cartilor uzate fizic si moral din cadrul Bibliotecii Comunale Tg Trotus 2015-06-25
46 / 2015 Privind acordarea unor premii in bani fiecarui cuplu cu domiciliul in Tg Trotus care au implinit 50 de ani de casatorie 2015-06-25
45 / 2015 Privind insusirea rapoartelor de evaluare in vederea efectuarii schimbului de teren solicitat de domnul Sabau Eronim 2015-05-28
44 / 2015 Privind aprobarea mentinerii calitatii de membru asociat GAL Valea Trotusului 2015-05-28
43 / 2015 Privind modificarea HCL nr 44 din 26 07 2012 2015-05-28
42 / 2015 Privind aprobarea contului de executie a bugetului pe anul 2014 2015-05-28
41 / 2015 Privind delegarea unui consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului 2015-05-28
40 / 2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de deszapezire 2015-05-10
39 / 2015 Pentru modificarea HCL nr 18 din 20 03 2015 2015-05-10
38 / 2015 Privind alegerea viceprimarului 2015-04-29
37 / 2014 Privind incetarea mandatului de viceprimar , inainte de termen, a domnului Mititelu Florin 2014-04-29

 

36 / 2015 Pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea incheierii conventiei de interventie in situatii de urgenta 2015-04-28
35 / 2015 Privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public 2015-04-28
34 / 2015 Privind insusirea modificarilor unor prevederi ale contractelor de inchiriere pentru suprafetele de pajisti 2015-04-28
33 / 2015 Privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului Local la sustinerea persoanelor cu handicap 2015-04-28
32 / 2015 Privind procedura de urmarire si verificare a masurilor dispuse prin Decizia nr 28 din 19.02.2015 a directorului adjunct al Camerei de Conturi Bacau 2015-04-28
31 / 2015 Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pentru trimestrul I 2015 2015-04-28
30 / 2015 Privind initierea procedurii de efectuare a unui schimb de teren privat cu un teren echivalent din domeniul comunei 2015-03-31
29 / 2015 Privind initierea procedurii de concesionare a unui teren disponibil din satul Tuta 2015-03-31
28 / 2015 Pentru respingerea proiectului de hotarare privind initierea procedurii de inchiriere a imobilului “Sala de festivitati-sat Viisoara” 2015-03-31
27 / 2015 Privind stabilirea taxei speciale pentru eliberarea atestatului de producator din sectorul agricol 2015-03-31
26 / 2015 Privind reactualizarea Consiliului Comunitar Consultativ 2015-03-31
25 / 2015 Privind abrogarea unei pozitii din cuprinsul inventarului bunurilor care apartin domeniului public 2015-03-31
24 / 2015 Privind initierea procedurii de inchiriere/concesionare a unor bunuri imobilecare apartin domeniului privat al comunei 2015-03-31
23 / 2015 Privind modificarea si completarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului 2015-03-31
22 / 2015 Privind insusirea raportului asupra gestionarii bunurilor apartinand UAT 2015-03-31
21 / 2015 Pentru aprobarea programului de masuri privind gospodarirea localitatii pe anul 2015 2015-03-31
20 / 2015 Privind aprobarea planului anual pentru asigurarea resurselor umane , materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta 2015-03-31
19 / 2015 Pentru modificarea si completarea HCL nr 11 din 27.02.2014 2015-03-31
18 / 2015 Privind aprobarea instrumentarii proiectului “ Achizitie utilaj (buldoexcavator)” 2015-03-20
17 / 2015 Privind infiintarea Serviciului public de deszapezire si intretinere drumuri comunale 2015-03-20
16 / 2015 Privind stabilirea masurilor pentru asigurarea climatului de ordine si liniste publica 2015-02-12
15 / 2015 Privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 2015-02-12
14 / 2015 Privind actualizarea chiriilor si redeventelor anuale de incasat, cu indicele anual de inflatie 2015-02-12
13 / 2015 Privind aprobarea cotizatiei la patrimoniul ADIB 2015-02-12
12 / 2015 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ADIS Bacau 2015-02-12
11 / 2015 Privind aprobarea Bugetului local pe anul 2015 2015-02-12
10 / 2015 Privind aprobarea exonerarii de la plata a sumelor nerecuperate de la functionarii publici considerate de Camera de Conturi Bacau ca fiind prejudicii 2015-01-22
9 / 2015 Privind stabilirea masurilor pentru inventarierea , selectionarea documentelor , asigurarea conditiilor de pastrare a documentelor pt Serviciului judetean Bacau al Arhivelor Nationale 2015-01-22
8 / 2015 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul GAL Valea Trotusului 2015-01-22
7 / 2015 Privind convocarea adunarii proprietarilor pentru alegerea reprezentantilor in comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor 2015-01-22
6 / 2015 Privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe teren pentru suprafetele de teren de sub administrarea SC CRAB SA de pe raza comunei 2015-01-22
5 / 2015 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015 2015-01-22
4 / 2015 Pentru modificarea HCL nr 52 din18.01.2010 privind aprobarea Master Planului privind extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa 2015-01-22
3 / 2015 Privind mentinerea retelei scolare la nivelul UAT pentru anul scolar 2015-2016 2015-01-22
2 / 2015 Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local 2015-01-22
1 / 2015 Privind aprobarea executiei bugetelor pentru trimestrul IV 2014 2015-01-22
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]
Close Search Window