[cmsmasters_row data_shortcode_id=”a316fh71br” data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”nl5ubm7dge” data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_text shortcode_id=”pkgcbjkdko” animation_delay=”0″]
102 / 2016 pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” 2016-12-22
101 / 2016 privind stabilirea taxei de salubritate conform Planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor, anexa I.4 la contractul de finanțare pe raza UAT Tg.Trotuș pentru anul 2017 2016-12-22
100 / 2016 privind promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a d-nei Andăr Ancuța și a d-nei Chiticaru Simona, din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent în funcţia publică de executie de consilier, clasa I grad profesional principal , în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Tg.Trotuș, judeţul Bacãu 2016-12-22
99 / 2016 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare ajustate 2016-12-22
98 / 2016 privind mentinerea retelei scolare la nivelul unitatii administrativ-teritoriale pentru anul scolar 2017-2018 2016-12-22
97 / 2016 privind mandatarea reprezentantului ConsiliuluiLocal Tg.Trotuș in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul Bacau” 2016-12-22
96 / 2016 privind scutirea de la plata impozitului pe teren 2016 pentru S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU, conform art.464 alin.(1) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 2016-12-22
95 / 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Tg.Trotuș pentru anul 2017 2016-12-22
94 / 2016 privind desemnarea d-lui consilier Lenghen Marius Stelian președinte de ședință pentru luna ianuarie 2017 2016-12-22
93 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau 2016-12-16
92 / 2016 privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta interesele autoritatilor administratiei publice locale, in justitie 2016-12-04
91 / 2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-12-04
90 / 2016 privind analiza si aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare la sfarsitul trim.III.2016 2016-12-04
89 / 2016 privind acordarea unor drepturi, indemnizatii si despagubiri personalului serviciului voluntar de urgenta 2016-11-29
88 / 2016 privind pastrarea si utilizarea sigiliului cu Stema Romaniei 2016-11-29
87 / 2016 privind stabilirea masurilor pentru pastrarea, folosirea, inventarierea si selectionarea documentelor 2016-11-29
86 / 2016 privind inventarierea anuala a tututror bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ – teritoriale 2016-11-29
85 / 2016 privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii din domeniul serviciului public de alimentare cu apa 2016-11-29
84 / 2016 privind respingerea proiectului de hotarare privind angajarea unui avocat pentru a reprezenta interesele autoritator administratiei publice locale, in justitie 2016-11-29
83 / 2016 privind declararea de utilitate publica a obiectivului de investirtii ” Reabilitare LEA 20 KW Onesti – Tg Ocna stalpii 69 si 71 afectati de calamitati naturale” 2016-11-2
82 / 2016 privind stabilirea modului de interventie pentru combaterea poleiului si inzapezirii pentru drumurile aflate in administrare 2016-11-29
81 / 2016 pentru respingerea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-11-29
80 / 2016 privind respingerea proiectului de hotarare privind analiza executiei bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si dezvoltare la sfarsitul trimestrului III 2016 2016-11-29
79 / 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta 2016-11-29
78 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 2016-10-26
77 / 2016 privind desemnarea d-lui consilier Dinu Viorel presedinte de sedinta petru luna noiembrie 2016 2016-10-26
76 / 2016 privind informarea Consiliului local al comunei Tg. Trotus cu privire la acordarea ajutoarelor alimentare din cadrul Programului POAD. 2016-09-27
75 / 2016 privind transformarea gradului profesional ” debutant” in grad profesional “asistent”, ca urmare a finalizarii perioadei de stagiu, pentru un functionar public. 2016-09-27
74 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetuui de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 2016-09-27
73 / 2016 privind desemnarea d-lui consilier – Cernea Mihai Andrei presedinte de sedinta pentru luna octombrie 2016 2016-09-27
72 / 2016 privind aprobarea tarifului activitatea de eliminare/depozitarea a deseurilor la Celula IIa depozitului judetean de deseuri conform Bacau 2016-09-14
71 / 2016 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celului II a depozitului de deseuri Nicolae Balcescu 2016-09-14
70 / 2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a Celului II in cadrul depozitului conform de deseuri realizat prin Proiectul Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau 2016-09-14
69 / 2016 privind aprobarea modificarii si completarea statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 2016-09-14
68 / 2016 privind aprobarea modelului de contract de prestari servicii de sabublizarea pentru agentii economici/institutiile publice incheiate cu SC Compania Romprest Service SA 2016-09-14
67 / 2016 privind constituirea Consiliului Comunitar consultativ pentru solutionarea problemelor sociale 2016-08-31
66 / 2016 Respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare – depozitare a deseurilor la Celula II a depozitului judetean de deseuri 2016-08-31
65 / 2016 Respingerea Proiectului de hotarare pentru aprobarea Carnetului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deseuri Nicolae Balcescu 2016-08-31
64 / 2016 Respingere proiect de hotarare privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deseuri realizate prin proiectul Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau 2016-08-31
63 / 2016 respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 2016-08-31
62 / 2016 Respingere Proiect de Hotarare privind aprobarea modelului de contract de prestari servicii de salubrizare pentru agentii economici/ institutiile publice incheiate cu SC Compania Romprest Service SA 2016-08-31
61 / 2016 privind aprobarea modificarii si completarii statutului A.D.I.B 2016-08-31
60 / 2016 privind acordarea cu titlu gratuit ,a suprafetelor de teren aflate in domeniul privat al comunei Tg.Trotus ,Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA Medias, pe perioada executarii lucrarilor :Lucrari privind punerea in siguranta a conductei Buhoci -Valea Malului la subtraversarea paraului Nicoresti, in zona Pirgaresti 2016-08-31
59 / 2016 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local nr.99 din 17.12.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Tg.Trotus ,a unui teren situat in extravilanul comunei Tg.Trotus 2016-08-31
58 / 2016 privind modificarea Regulamentului pentru eliberarea autorizatiei de functionare si profil de activitate ,a autorizatiei de amplasare si profil de activitate si a orarului de functionare pentru agentii economici de pe raza comunei Tg.Trotus , judetul Bacau 2016-08-31
57 / 2016 privind desemnarea d-nei Postolache Lenuta – viceprimarul comunei Tg.Trotus in calitate de membru al Adunarii Generale al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 2016-08-31
56 / 2016 privind desemnarea d-nei Postolache Lenuta – viceprimarul comunei in calitate de membru al Adunarii Generale al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – A.D.I.B 2016-08-31
55 / 2016 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestru II -2016 2016-08-31
54 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al comunei Tg.Trotus 2016-08-31
53 / 2016 desemnarea domnului consilier Mihai Barote presedinte de sedinta luna septembrie 2016 2016-08-31
52 / 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau. 2016-07-22
51 / 2016 privind implementarea prioectului ” Modernizare drumuri comunale, satale tg Trotus si Viisoara, comuna Tg. Trotus, judetul Bacau” 2016-07-22
50 / 2016 pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru investitia proiectului ” Modernizare drumuri locale, satele Tg Trotus si Viisoara, comuna Tg Trotus, judetul Bacau” 2016-07-22
49 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investitia ” Extinderea Scoala Tg. Trotus pentru infiintare centrala termica si grup sanitar, localitatea Tg Trotus, com Tg Trotus, jud Bacau”. 2016-07-15
48 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al comunei Tg Trotus 2016-07-15
47 / 2016 RESPINGEREA Proiectului de hotarare pentru abrobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru investitia proiectului ” Modernizare drumuri locale, satele Tg. Trotus , comuna Tg. Trotus, judetul Bacau. 2016-07-15
46 / 2016 RESPINGEREA Proiectului de Hotarare privind implementarea proiectului ” Modernizare drumuri comunale, satele Tg Trotus si Viisoara, jud Bacau”. 2016-07-15
45 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investitia ” Extindere Scoala Tg. Trotus pentru infiintare centrala termica si grup sanitar , localitatea Tg Trotus , com Tg Trotus , jud Bacau” 2016-07-15
44 / 2016 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB 2016-07-15
43 / 2016 RESPINGEREA Proiectului de Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pentru trimestrul II – 2016 2016-07-15
42 / 2016 RESPINGEREA Proiectului de Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al comunei Tg Trotus, jud. Bacau 2016-07-15
41 / 2016 privind desemnarea d-lui consilier ANDAR Laurentiu – Gabriel presedinte de sedinta pentru luna august 2016 2016-07-15
40 / 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Tirgu Trotus 2016-06-25
39 / 2016 prinvind alegerea viceprimarului comunei Tirgu Trotus, judetul Bacau 2016-06-25
38 / 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta 2016-06-25
37 / 2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Tirgu Trotus 2016-06-25
36 / 2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali in Consiliul local Tirgu Trotus 2016-06-25
35 / 2016 privind alegerea membrilor Comisiei de validare 2016-06-25
34 / 2016 privind rectificarea bugetarii de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 2016-06-19
33 / 2016 privind modificarea Regulamentului de instruire si administratie a taxei speciale de salubritate la nivelul comunei Tg.Trotus 2016-04-28
32 / 2016 privind instrumentarea proiectului tehnic Capela mortuara Tg Trotus 2016-04-28
31 / 2016 pentru abrogarea hotararii consiliului local privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului buldoexcavator 2016-04-28
30 / 2016 privind modificarea si completarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate a primarului comunei Tg.Trotus 2016-04-28
29 / 2016 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Tg.Trotus 2016-04-28
28 / 2016 privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiunile de functionare si de dezvoltare pe trimestru 1 -2016 2016-04-28
27 / 2016 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Moise Gelu 2016-04-28
26 / 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta 2016-04-28
25 / 2016 privind aprobarea instrumentarii unui studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii Construirea a doua Case ale tineretului in satele Tg.Trotus si Tuta precum si amenajarea unui teren de sport in satul Tg.Trotus 2016-03-24
24 / 2016 privind respingerea prioectului de hotarare pentru aprobarea instrumentarii unui studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectului de investitii Construirea a doua blocuri de locuinte pe raza comunei Tg.Trotus 2016-03-23
23 / 2016 privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea scutirii de la plata taxeispeciale de salubrizare 2016-03-23
22 / 2016 privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane ,materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta la nivelul comunei Tg.Trotus 2016-03-23
21 / 2016 privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea modelului de Contract prestari servicii de salubrizare 2016-03-24
20 / 2016 privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului Local pentru finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap 2016-03-24
19 / 2016 privind stabilirea locurilor destinate desfasurariiadunarilor publice de pe raza comunei Tg.Trotus 2016-03-24
18 / 2016 privind acordarea unor premii in bani in cuantum de 500,00 lei de la bugetul local pentru anul 2016,fiecarui cuplu cu domiciliul in comuna Tg.Trotus si care au implinit 50 ani de casatorie 2016-04-24
17 / 2016 privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului buldoexcavator , aflat in patrimoniul comunei Tg.Trotus 2016-04-23
16 / 2016 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al comunei Tg.Trotus 2016-04-23
15 / 2016 Privind respingerea Proiectului de hotarare pentru insusirea Raportului de evaluare pentru fost sediu CAP si teren intravilan ,situate in intravilanul Comunei Tg.Trotus 2016-02-25
14 / 2016 Privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz si servitute catre E-ON Distributie Romania SA asupra unei suprafete de teren de 212 mp 2016-02-25
13 / 2016 Privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz si servitute catre E-ON Distributie Romania SA asupra unei suprafete de teren 338mp 2016-02-25
12 / 2016 Privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz si servitute catre E-On Distributie Romania SA asupra unei suprafete de teren 2016-02-25
11 / 2016 Privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere nr. 2589/ 2593 incheiate intre Primaria Tg.Trotus si Sabau Catalin 2016-02-25
10 / 2016 Privind aprobarea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale si a numarului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copiii proveniti din familii defavorizate 2016-02-25
9 / 2016 Privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii video cu SC Electro Star SRL Onesti 2016-02-25
8 / 2016 Privind mentinerea retelei scolare la nivelul unitatii administrativ – teritoriale pentru anul scolar 2016-2017 2016-02-25
7 / 2016 pentru aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren pentru suprafetele de teren pe care SC COMPANIA DE REGIONALA DE APA S.A le are in administrare pe raza comunei Tg.Trotus ca zona de protectie sanitara 2016-01-30
6 / 2016 Pentru aprobarea Regulamentului de instruire si administrare a taxei speciale de salublitate 2016-01-30
5 / 2016 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 2016-01-30
4 / 2016 pentru aprobarea programului de masuri privind gospodarirea comunei Tg.Trotus pentru anul 2016 2016-01-30
3 / 2016 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 2016-01-30
2 / 2016 Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe sectiuni de functionare si dezvoltare pentru trimestru IV 2015 2016-01-30
1 / 2016 Privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliul Local al comunei Tg.Trotus 2016-01-30
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]
Close Search Window